Ana Sayfa

>

Lasiad

>

Başyazı

ZORLU SÜREÇLER FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİR

Mart ayından bugüne yaşanan Covid-19 pandemi süreci hala devam ediyor. Firmalarımız uzunca bir süredir ya kapalı ya da işlerini minimum düzeyde devam ettirmekteler. Uçuşların iptali ve karantina ile gelen dönem maalesef alıcılarımızı gerek ülkemize gelme noktasında gerekse de kendi ülkelerindeki ticaret açısından adeta hapsetmiş durumda. Haziran ayı ile birlikte ülkemizde gelişen normalleşme beklentileri adım adım süreç yönetimiyle ilerliyor. Ancak ana pazarımız olan Rusya’dan gelen gündelik veriler hiç de iç açıcı değil. Vaka sayıları on binler düzeyinde seyrederken kısa dönemde normalleşmenin beklenmesi hayalcilik olur. Ticaretin yanında turizm sektörünün de bu yıl sekteye uğrayacağına dönük beyanatlar Rusya’daki en yetkili kişiler tarafından dillendirilmekte. Özellikle ekonomik kaynakların tüketilmesi halkın tasarruf odaklı bir döneme girmesi anlamına geliyor. Bu da bizim gibi moda endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların dış pazarlarda daha temkinli olması ve beklentilerini revize etmesi adına önemli. Çünkü uzun süredir evlerinde oturan ve finansal birikimlerini tüketen toplumlar birden eski tüketim alışkanlıklarına dönmezler, dönemezler. Rusya gibi büyük bir coğrafyada düşen petrol fiyatlarının etkisi ve Covid-19 dolayısıyla tüketimin kısılması sonuçta harcamaların daraltılması ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle bu yılı özellikle finansal açıdan doğru yönetebilmek firmalarımız açısından önemlidir.
Yapılması gereken unsurlardan birisi de pazar çeşitliliği sağlamaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana dünyanın birçok ülkesi ile irtibata geçip Laleli’yi tanıtabilme adına faaliyet gösterdik. Bugün dünya çapında bilinen ve takdir edilen Laleli ve onun kıymetli firmaları, belirli bir ana pazara odaklanmak yerine farklı ülke ve coğrafyalardan daha küçük ölçekli işler ve müşteriler aramalıdır. Bu sayede hem riski minimize ederken hem yeni pazarlarda yeni alıcılarla buluşma ve ürünlerimizi sunma şansımız olacaktır. Yine dijital kanallara odaklanarak yatırımları bu yönde yapmak firmalarımızın tanınması ve bunu ticari çıktıya dönüştürmesine olanak sağlayacaktır. Görünen o ki bu süreç kısa vadede çözüme kavuşmak yerine onunla yaşamayı bilen ve onu yönetebilen firmalara yeni bir gelecek çizecektir. Bunu başarabilen ve bu sıkıntılı dönemi atlatabilen firmalarımız ülkemiz adına değerli markalar olarak vitrine çıkabileceklerdir. Bizler birlikte hareket ederek ve bu zor dönemi kazanıma çevirerek Laleli’yi yeni bir evreye taşıyabiliriz. Özellikle Uzak Doğu kaynaklı ürünlere dönük oluşan global tepkinin bizim gibi üreten ve bunu gayet iyi bir biçimde sunabilen ülkeler adına önemlidir. Bu açıdan firmalarımızın ümidini kaybetmemesi ve yeni normal olarak adlandırılan bu dönemi iyi okumalarını önemsiyorum. Yeni çağda artık daha hızlı, daha proaktif ve daha akılcı davranan kazanacaktır. Krizleri fırsata çeviren, onu bir yol kazası değil önüne çıkan bir avantaj kapısı olarak gören ve bu yönde hareket edebilen firmalarımız Covid-19 salgınından da kayıpsız çıkabileceklerdir. Hiçbir şeyin geçmişteki gibi olmayacağı öngörülürken geleceğe dair kuralları şimdiden içselleştirebilen firmalarımız önümüzdeki yıllarda sıkça duyulan markalar olarak öne çıkabilirler.
Üretimde hantal işleyen Avrupa ile uzak coğrafyada aktif üretim gerçekleştiren Asya arasında köprü olabilen bir Türkiye bu zorlu sınavı da başarıyla verecektir. Bizler hem efektif üretim gerçekleştiren hem de bunu başarıyla takdim edebilen bir ülke olarak özellikle yakın coğrafyamızın vazgeçilmezi olmaya devam edeceğiz. Laleli de bu dönemin en önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bu bilgi, birikim ve dinamizm her firmamızda mevcuttur. Yeter ki bu zorlukları el birliğiyle atlatalım. Sonrası bahar, sonrası ferahlıktır.
 
Saygılarımla,
 
Giyasettin Eyyüpkoca

 

ZORLU SÜREÇLER FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİR - Laleli Dergisi